Charlotte Price

Fel swyddog buddsoddi cynorthwyol, mae fy rôl yn cynnwys darparu micro fenthyciadau o hyd at £10k i fusnesau ledled Cymru.

Gyda fy nghefndir mewn cefnogi buddsoddiadau newydd, gallaf helpu busnesau ledled Cymru gyda chymorth micro fenthyciadau.

Cyn hyn, rhoddais gymorth gweinyddol i’r tîm buddsoddiadau newydd ledled Cymru, gan helpu i sicrhau bod buddsoddiadau’n rhedeg yn esmwyth. Roeddwn o blaid cwblhau’r fargen, gan gynnwys cydgysylltu dogfennau cyfreithiol thynnu i lawr, a gwiriadau credyd cyn tynnu i lawr.

Cyn gweithio i'r Banc Datblygu, bûm yn gweithio fel paragyfreithiol yn Hugh James, yn delio un-i-un gyda chleientiaid yn ddyddiol.

Mae gen i BA (Anrh) mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Abertawe.