A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Charlotte Price

Mae fy rôl hefyd yn cynnwys cefnogi'r drefn o gwblhau bargeinion, gan gynnwys cydlynu dogfennaeth gyfreithiol a thynnu i lawr a gwiriadau credyd cyn tynnu i lawr.

Cyn gweithio i'r Banc Datblygu, bûm yn gweithio fel para gyfreithiwr yn Hugh James yn delio un-i-un â chleientiaid yn ddyddiol. Roeddwn i'n gwneud yn siŵr bod y gwasanaeth a gawsant o'r safon uchaf.

Mae gen i BA (Anrh) mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Abertawe.