Chris Griffiths

Wyneb yn wyneb. Dyna sut yr ydym ni'n gwneud busnes. Mae deall anghenion cwsmeriaid yn holl bwysig. Rwy'n annog y tîm i dreulio amser gyda rheolwyr a pherchnogion. Dyma sut yr ydym yn strwythuro'r datrysiadau ariannol gorau ar gyfer ein cwsmeriaid.

Fel arbenigwr cyfalaf datblygu ac olyniaeth, rwy'n strwythuro cytundebau mwy o faint a’r rhai mwy cymhleth ar gyfer y sefydliad. Gan dynnu ar fwy na 20 mlynedd o brofiad buddsoddi a chynghori, rwyf wedi arwain ar rai o drafodion mwyaf llwyddiannus y cwmni, gan gynnwys: Wales Environmental, Vista Retail Support Services (ymadawiad Westbridge Capital) a Wholebake (ymadawiad Bridges Capital).     Ymunais â'r cwmni fel rheolwr portffolio yn 2003 cyn canolbwyntio ar fuddsoddiadau newydd yn 2007.

Yn ystod fy nghyfnod fel rheolwr y gronfa, mae ein tîm wedi buddsoddi dros £115m mewn dros 275 o fusnesau yng Nghymru.

Rwy'n Gymrawd o'r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr.