Chris Hayward

Rydw i'n seiliedig yn ein swyddfeydd yng Ngogledd Cymru ac yn gweithio gyda busnesau ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Mae gen i fwy na 12 mlynedd o brofiad yn y sector bancio, ac 'rwy'n arbenigo mewn caffaeliadau a bargeinion pryniant cwmnïau gan y rheolwyr.

Yn ystod fy ngyrfa gyda HSBC, roeddwn yn cynnal portffolio o 150 o gleientiaid gyda throsiant o £2 miliwn i £8 miliwn gyda gofyniad benthyca rhwng £300,000 a £5 miliwn.