Chris Hayward

Rydw i'n seiliedig yn ein swyddfeydd yng ngogledd Cymru; ac mae'n amcan allweddol gennyf fymod yn hyrwyddo'r brand ymhellach a chefnogi busnesau ar hyd a lled y gogledd a'r canolbarth cymru.

Mae gen i fwy na 12 mlynedd o brofiad yn y sector bancio, ac 'rwy'n arbenigo mewn caffaeliadau a bargeinion pryniant cwmnïau gan y rheolwyr.

Yn ystod fy ngyrfa gyda HSBC, roeddwn yn cynnal portffolio o 150 o gleientiaid gyda throsiant o £2 miliwn i £8 miliwn - gyda gofyniad benthyca rhwng £300,000 a £5 miliwn.