Clare Sullivan

Ymunais â Banc Datblygu Cymru ym mis Ionawr 2019. Rwy'n gweithio o'n swyddfeydd yng Ngorllewin Cymru yn Llanelli ac rwy'n rhan o'r tîm Buddsoddiadau Newydd. Mae gen i dros 15 mlynedd o brofiad yn y sector bancio (HSBC).

Am dros 8 mlynedd yn fy rôl flaenorol, roeddwn yn Rheolwr Perthynas Masnachol yng Ngorllewin Cymru yn gweithio gyda busnesau bach i ganolig ar draws amrywiaeth eang o sectorau, gydag incwm blynyddol o hyd at £10 miliwn a chyfleusterau benthyca hyd at £5 miliwn.

Rwy'n edrych ymlaen at adeiladu perthynas i lawr yng Ngorllewin Cymru gyda gweithwyr proffesiynol a pherchnogion busnes fel ei gilydd.