A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Dave Perez

A minnau'n brofiadol wrth strwythuro buddsoddiadau dyled a mesanîn newydd yn ogystal â buddsoddiadau dilynol, rwyf wedi bod yn allweddol mewn rhai o'n buddsoddiadau hirdymor mwyaf llwyddiannus. Fel uwch arbenigwr portffolio, rwy'n credu bod tîm rheoli cryf yn cael effaith wirioneddol ar lwyddiant busnes.

Rwyf wedi gweithio gyda nifer o gwmnïau portffolio ar ystod eang o ofynion cyllid twf. Rwy'n awyddus i annog cwmnïau portffolio i wneud y gorau o'r cyfleoedd buddsoddi twf.

Rwy'n gyfrifydd siartredig a ddechreuodd fy ngyrfa ym maes bancio cyn ymuno â'r cwmni yn 2003. Rwyf hefyd yn meddu ar gymhwyster fel Cydymaith o'r Sefydliad Bancwyr Siartredig.