Dave Perez

Fel uwch arbenigwr portffolio, rwy'n credu bod tîm rheoli cryf yn cael effaith wirioneddol ar lwyddiant busnes.

A minnau'n brofiadol wrth strwythuro buddsoddiadau dyled a mesanîn newydd yn ogystal â buddsoddiadau dilynol, rwyf wedi bod yn allweddol mewn rhai o'n buddsoddiadau hirdymor mwyaf llwyddiannus.

Rwyf wedi gweithio gyda nifer o gwmnïau portffolio ar ystod eang o ofynion cyllid twf, a rwy'n awyddus i annog cwmnïau portffolio i wneud y gorau o'r cyfleoedd buddsoddi twf.

Rwyf yn meddu ar gymhwyster fel Cydymaith o'r Sefydliad Bancwyr Siartredig. Rwy'n gyfrifydd siartredig a ddechreuodd ngyrfa ym maes bancio cyn ymuno â'r cwmni yn 2003.