Deanna Burns

Mae fy rôl yn cynnwys gweithio gydag ymgeiswyr a phartïon eraill i ddod o hyd i'r datrysiad gorau i ymgeiswyr sydd angen cymorth, a thrwy gynlluniau amrywiol.

Gan weithio gydag arian y Cynllun Gwyrdd, gallaf helpu Cymru i ddod yn lle gwyrddach drwy helpu busnesau gyda chyllid i wneud eu harferion yn ecogyfeillgar!

Gyda’n Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid, rwy’n helpu aelodau o’r cyhoedd sydd mewn angen i ystyried gwerthu eu heiddo y mae cladin yn effeithio arno.

Mae hyblygrwydd fy swydd yn fy rhoi mewn cysylltiad â llawer o adrannau ym Manc Datblygu Cymru.

Mae gen i BA o Brifysgol De Cymru.