Donna Strohmeyer

Ymunais â’r cwmni ym mis Hydref 2008 ac ers hynny, rydw i wedi gweithio mewn sawl tîm ac wedi meithrin fy ngwybodaeth a’m dealltwriaeth o’r prosesau buddsoddi.

Rydw i’n delio â chwsmeriaid newydd sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ar draws ystod eang o sectorau busnes.