Donna Strohmeyer

Ymunais â‘r cwmni ym mis Hydref 2008 ac ers hynny, rydw I wedi gweithio mewn nifer o dimau lle’r wyf wedi adeiladu ar fy ngwybodaeth a’m dealltwriaeth o’r prosesau buddsoddi.

Rwy'n delio â chwsmeriaid o bob math o sectorau busnes sydd wedi cael benthyciadau blaenorol o'n micro-gronfa. Rydw i'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ond yn gweithio gyda busnesau ar hyd a lled Cymru.