Donna Strohmeyer

Rydw i’n darparu micro fuddsoddiadau o £1,000 i £50,000 i gwsmeriaid newydd ar draws ystod eang o sectorau busnes sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Ymunais â’r cwmni ym mis Hydref 2008 a rydw i wedi gweithio mewn sawl tîm ac wedi meithrin fy ngwybodaeth a’m dealltwriaeth o’r prosesau buddsoddi.