A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Donna Williams

Rydw i'n gweithio gyda'n cwsmeriaid wrth iddynt dyfu, gan chwilio am gyfleoedd i fuddsoddi ymhellach pan fydd hynny'n cefnogi eu huchelgeisiau.

Mae gen i 25 mlynedd o brofiad yn y sector bancio. Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru ym mis Mawrth 2020 treuliais 10 mlynedd fel rheolwr busnes. Gweithiais gyda busnesau bach i ganolig ar draws amrywiaeth eang o sectorau yng ngorllewin Cymru. Rwyf hefyd yn gynghorydd morgais cymwysedig CeMap.

Rwy'n edrych ymlaen at adeiladu perthnasoedd â gweithwyr proffesiynol lleol a pherchnogion busnes.