Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Duncan Gray

Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2017 ac rwy'n darparu cyllid ecwiti i gwmnïau sy'n gyfoethog mewn technoleg. Mae'r cwmnïau hyn yn amrywio o rai newydd sy'n dechrau i rai yn eu cyfnodau cynnar i fusnesau mwy aeddfed sydd angen cyllid i dyfu ac adeiladu ar eu seiliau eiddo deallusol. Yn ogystal ag arian cyllido, rydym ni’n cefnogi ein timau rheoli portffolio trwy weithio'n uniongyrchol â hwy a thrwy ddefnyddio ein rhwydwaith eang o gysylltiadau.

Rwyf wedi gweithio ym maes cyfalaf mentro ac ecwiti preifat ers dros 18 mlynedd. Dechreuais gyda 3i plc ac yn fwy diweddar roeddwn yn gyfarwyddwr buddsoddi ar gyfer y Gronfa Ecwiti gyda Finance Yorkshire.

Mae gennyf radd mewn gwyddorau naturiol o Brifysgol Caergrawnt ac rwy'n gyd-aelod o'r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr.