Elen Jones

Cefais fy nyrchafu'n rheolydd ariannol yn 2014 ac ar hyn o bryd rwy'n arwain tîm sy'n darparu gwasanaethau cyfrifo a chymorth i'r Grŵp.

ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2011 fel Cyfrifydd Ariannol, ar ôl treulio 6 mlynedd gyda News International yn Llundain. Gyda chefndir mewn gwasanaethau archwilio a thrafodion,  fe wnes i hyfforddi a chymhwyso gyda PWC yng Nghaerdydd.

Mae gen i radd mewn Gwyddoniaeth Reoli ac Almaeneg o Brifysgol Abertawe a threuliais flwyddyn yn astudio yn Awstria. Rwy'n rhugl yn y Gymraeg ac yn yr Almaeneg.

Rwy'n rhedwr ac yn feiciwr brwd ac rwy'n aml yn cymryd rhan yn nigwyddiadau codi arian Banc Datblygu Cymru.