Emma Phillips

Ymunais â thîm Angylion Buddsoddi Cymru ar ôl treulio mwy na deng mlynedd gydag Is-adran Benthyca Masnachol Cymdeithas Adeiladu'r Principality, lle'r oeddwn yn rheoli'r Tîm Cefnogi Perthynas. Cyn ymuno â'r Principality, treuliais bedair blynedd yn gweithio gyda'r Julian Hodge Bank.

Rwy'n mwynhau gweithio gyda busnesau o amrywiaeth o sectorau sy'n chwilio am fuddsoddiad gan fuddsoddwyr preifat. Mae cyflwyno entrepreneuriaid i angylion busnes, gan eu helpu i feithrin perthynas, a sicrhau buddsoddiad sy'n eu galluogi hwy i dyfu, yn rhoi llawer o foddhad i mi.