Emma Phillips

Ymunais â'r Banc Datblygu yn 2017, ar ôl mwy na deng mlynedd gydag adran Benthyca Masnachol Cymdeithas Adeiladu'r Principality.

Treuliais ddwy flynedd gyda thîm Angylion Buddsoddi Cymru, lle'r oeddwn yn gyfrifol am weithredu nifer o newidiadau allweddol, gan gynnwys cyflwyno llwyfan buddsoddi ar-lein newydd a chronfa cyd-fuddsoddi angylion £8m.

Ym mis Mawrth 2019, trosglwyddais at y Tîm Eiddo i sefydlu'r cynllun Hunan Adeiladu Cymru newydd. Mae Hunan Adeiladu Cymru yn fenter unigryw a chyffrous a fydd yn cynnig dull fforddiadwy i bobl ddylunio ac adeiladu eu cartrefi eu hunain yng Nghymru. 

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at chwarae rôl allweddol wrth weithredu a rheoli'r gwaith o gyflawni'r cynllun hwn yn barhaus.