Gavin Reid

Rwy’n helpu perthnasoedd cwsmeriaid portffolio presennol, ac rwy’n gweithio ochr yn ochr â nhw i ddarparu cyllid twf ychwanegol. Mae gweithio gyda pherchnogion busnes i'w helpu i gyflawni eu nodau busnes yn rhoi boddhad mawr i mi.

Er fy mod yn dod yn wreiddiol o Aberdeen, rwyf wedi byw a gweithio yng Nghymru ers 23 mlynedd. Ymunais â Banc Datblygu Cymru ym mis Mehefin 2023, ac rwy’n falch iawn o fod yn gweithio i sefydliad sy’n canolbwyntio ar helpu busnesau Cymru i wneud y gorau o’u potensial.

Mae gen i >35 mlynedd o brofiad bancio, ac mae gen i gymwysterau MCIBS. Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae fy rolau wedi canolbwyntio’n bennaf ar reoli perthnasoedd cwsmeriaid a thrafod bargeinion cyllid corfforaethol newid perchnogaeth.