Giles Thorley

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roedd Giles yn bartner ar gwmni ecwiti preifat TDR Capital LLP a oedd yn canolbwyntio ar weithgareddau tarddiad bargeinion.

Cyn hynny, treuliodd naw mlynedd gyda Punch Taverns plc - y flwyddyn gyntaf fel cadeirydd, pan roedd consortiwm o fuddsoddwyr ecwiti preifat yn berchen ar y busnes, ac yna fel prif weithredwr yn dilyn gweithrediad Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol (CCC).

Yn flaenorol fe wasanaethodd fel prif weithredwr yr Unique Pub Company plc - a grëwyd allan o'r Inntrepreneur Pub Company, menter ar y cyd rhwng Grand Metropolitan a'r Foster's Brewing Group. Roedd Giles hefyd yn aelod sefydliadol o'r Principal Finance Group yn Nomura International plc ac roedd yn rhan o nifer o gaffaeliadau gan gynnwys Unilease, Phoenix Inns, Angel Trains, Annington Homes ac Inntrepreneur Pub Company.

Mae wedi cynnal rolau fel cyfarwyddwr anweithredol gydag Esporta, Ducati SpA, Tragus Holdings, TUI Travel plc a Matthew Clark Wholesale Ltd; Ar hyn o bryd mae'n gweithredu fel ymgynghorydd / buddsoddwr angel ar nifer o fusnesau sy'n dechrau busnes; ac mae'n ymddiriedolwr sydd wedi gwasanaethu'n hir gyda'r Rona Sailing Project.

Mae gan Giles radd yn y gyfraith o Brifysgol Llundain a chymhwysodd fel Bargyfreithiwr yn 1990. Mae'n aelod o Gyngor Bar Cymru a Lloegr.