Giles Thorley

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roedd Giles yn bartner yn y cwmni ecwiti preifat TDR Capital LLP yn canolbwyntio ar gychwyn bargeinion. Cyn hyn treuliodd naw mlynedd gyda Punch Taverns plc - y flwyddyn gyntaf fel cadeirydd, ac yna fel prif weithredwr yn dilyn IPO y busnes.

Mae wedi dal rolau cyfarwyddwr anweithredol gydag Esporta, Ducati SpA, Tragus Holdings, TUI Travel plc, Incorpro Ltd, D&D London a Matthew Clark Wholesale Ltd. Giles yw Cadeirydd ZipWorld plc ar hyn o bryd. Mae hefyd yn gweithredu fel ymgynghorydd/buddsoddwr angel ar nifer o fusnesau newydd; ac mae wedi bod yn ymddiriedolwr hir-wasanaeth gyda Phrosiect Hwylio Rona.

Mae gan Giles radd yn y gyfraith o Brifysgol Llundain a chymhwysodd fel bargyfreithiwr yn 1990.