Giles Thorley

Cyn hynny bu'n gwasanaethu fel prif weithredwr yr Unique Pub Company. Roedd Giles hefyd yn un o aelodau cyntaf y Prinicpal Finance Group yn Nomura International ccc ac roedd yn ymwneud â nifer o gaffaeliadau gan gynnwys Unilease, Phoenix Inns, Angel Trains, Annington Homes a Chubs Enterprises.

Mae o wedi bod mewn rolau cyfarwyddwr anweithredol gydag Esporta, Ducati SpA, Tragus Holdings, TUI Travel plc a Matthew Clark Wholesale; Ar hyn o bryd mae Giles yn Gadeirydd D&D London Ltd a ZipWorld plc. Mae'n gyfarwyddwr anweithredol Incopro Ltd. Mae hefyd yn gweithredu fel ymgynghorydd / angel fuddsoddwr ar nifer o fusnesau newydd; ac mae'n ymddiriedolwr ers tro gyda'r Rona Sailing Project.