Giles Thorley

Mae Giles ar hyn o bryd yn gadeirydd ZipWorld plc. Mae yn gweithredu fel ymgynghorydd/buddsoddwr angel ar nifer o fusnesau newydd.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roedd Giles yn bartner yn y cwmni ecwiti preifat TDR Capital LLP - gan ganolbwyntio ar weithgareddau tarddiad bargen.

Cyn hyn treuliodd naw mlynedd gyda Punch Taverns plc - y flwyddyn gyntaf fel cadeirydd, ac yna fel prif weithredwr yn dilyn CCC y busnes.

Cyn hynny, Giles yn brif weithredwr ar yr Unique Pub Company. Roedd yn aelod sefydlol o'r Principal Finance Group yn Nomura International plc.

Mae Giles wedi dal rolau cyfarwyddwr anweithredol gydag Esporta, Ducati SpA, Tragus Holdings, TUI Travel plc, Incorpro Ltd a Matthew Clark Wholesale Ltd.

Mae Giles yn aelod o Gyngor Bar Cymru a Lloegr, ac mae e'n ymddiriedolwr hirhoedlog gyda'r Rona Sailing Project.

Mae gan Giles radd yn y gyfraith o Brifysgol Llundain a chymhwysodd fel bargyfreithiwr ym 1990.