Giles Thorley

Cyn hynny, bu'n brif weithredwr ar yr Unique Pub Company. Roedd Giles hefyd yn aelod sefydlol o'r Principal Finance Group yn Nomura International plc.

Mae wedi dal rolau cyfarwyddwr anweithredol gydag Esporta, Ducati SpA, Tragus Holdings, TUI Travel plc, Incorpro Ltd a Matthew Clark Wholesale Ltd. Mae Giles ar hyn o bryd yn Gadeirydd ZipWorld plc. Mae hefyd yn gweithredu fel ymgynghorydd / buddsoddwr angel ar nifer o fusnesau newydd; ac mae'n ymddiriedolwr hirhoedlog gyda'r Rona Sailing Project.

Mae gan Giles radd yn y gyfraith o Brifysgol Llundain a chymhwysodd fel bargyfreithiwr ym 1990. Mae'n aelod o Gyngor Bar Cymru a Lloegr.