A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Guy Bates

Ar ôl cwblhau fy ngradd mewn peirianneg, fe ddois i'n gyfrifydd cymwys ACA gyda Pricewaterhouse Coopers yng Nghaerdydd. Fe wnes i weithio yno am wyth mlynedd, yn cynghori busnesau a'u buddsoddwyr.

Ymunais â thîm ailstrwythuro'r banc datblygu yn 2011, gan gynnal nifer o swyddi lefel uchel ers hynny. Drwy gydol fy amser gyda'r banc datblygu, rwyf wedi cynnal ffocws brwd bob amser ar sicrhau bod gan ein cwmnïau portffolio fynediad at y cyllid a'r cyngor cywir.