Harry George

Rydw i’n cefnogi busnesau newydd sy’n canolbwyntio ar dechnoleg sydd â photensial twf uchel drwy ddarparu buddsoddiadau ecwiti.

Rwy'n gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd sy'n fy ngalluogi i gefnogi mentrau technoleg ledled Cymru.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, roeddwn yn gweithio yn y Cyngor Ymchwil Bioleg a Biotechnoleg (BBSRC). Fy rôl i oedd gwella menter a mentergarwch o fewn y biowyddorau ledled y DU, a oedd yn cynnwys cefnogi cwmnïau deillio o brifysgolion trwy raglen Arloesedd i Fasnacheiddio Ymchwil Prifysgol (ICURe) y BBSRC.

Mae gen i PhD mewn Niwrowyddoniaeth o Brifysgol Caerfaddon.