Iraj Amiri

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad ym maes archwilio a sicrwydd, mae Iraj yn bennaeth ar Bwyllgor Archwilio a Risg Banc Datblygu Cymru.

Mae Iraj yn arloeswr yn y maes llywodraethu a sicrwydd, gan gyfuno gwybodaeth fanwl ac awdurdodol o'r pwnc a'i gymhwysiad ymarferol. Mae'n arbenigwr byd-eang cydnabyddedig ac yn awdurdod ar archwilio mewnol a sicrwydd. Am flynyddoedd lawer, bu'n siaradwr rheolaidd mewn cynadleddau archwilio mewnol ledled y byd.

Drwy gydol ei yrfa mae wedi gweithio’n agos gyda sefydliadau bancio a chwmniau buddsoddi mawr ym Mhrydain ac Ewrop. Treuliodd dros ddegawd yn arwain adran archwilio mewnol FTSE 100 Company Schroders plc. Roedd Iraj hefyd yn bennaeth tim archwilio mewnol Ymddiriedolaeth Wellcome – gan oruchwylio rheolaeth dros 18bn mewn buddsoddiadau. 

Yn gymrawd o’r ICAEW, datblygodd y llinell gwasanaeth risg menter ar gyfer Deloitte, lle’r oedd yn uwch bartner, gan fynd a’r uned o’i dechreuadau cynnar i dim o dros 600 o weithlu. Mae gan Iraj brofiad helaeth o weithio ar lefel bwrdd ac ymddiriedolwyr.

Mae’n gyn-ymddiriedolwr yr Ymddiriedolaeth Cynilion Cyflogaeth Cenedlaethol (NEST), ac yn gyfarwyddwr anweithredol i Aon UK Limited a Coventry Building Society. Ar gyfer y ddau fusnes mae'n cadeirio eu Pwyllgor Archwilio ac mae'n aelod o'u Pwyllgor Risg. Mae hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol yn Eurocell plc.