A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Iraj Amiri

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad ym maes archwilio a sicrwydd, mae Iraj yn arwain ar Bwyllgor Archwilio Banc Datblygu Cymru.

Drwy gydol ei yrfa, mae o wedi cydweithio'n agos â sefydliadau a chwmnïau buddsoddi mawr Prydeinig ac Ewropeaidd. Treuliodd dros ddegawd yn arwain adran archwilio mewnol cwmni FTSE 100 Schroders plc.

Roedd Iraj hefyd yn Bennaeth tîm archwilio mewnol y Wellcome Trust - gan oruchwylio rheolaeth mwy na £18 biliwn mewn buddsoddiadau. Datblygodd y llinell gwasanaeth Risg Menter ar gyfer Deloitte, lle bu'n bartner, ac fe symudodd yr uned yn ei blaen o'i ddechreuadau cynnar, i dîm o dros 600 o staff. Mae gan Iraj brofiad helaeth o weithio ar lefel bwrdd ac ymddiriedolwyr.

Mae'n Ymddiriedolwr ar yr Ymddiriedolaeth Arbedion Cyflogaeth Cenedlaethol (NEST). Mae Iraj yn arbenigwr ac yn awdurdod byd-eang cydnabyddedig ar archwiliadau mewnol a swyddogaethau sicrwydd, ac yn siaradwr rheolaidd mewn cynadleddau archwilio mewnol. Mae o'n Gyfarwyddwr Anweithredol ar y Coventry Building Society, mae'n cadeirio eu Pwyllgor Archwilio ac mae'n aelod o'u Pwyllgor Risg.