Janet Speck

Rwyf yn gyfrifol am bortffolio o gwsmeriaid, sy'n darparu'r gwasanaeth gorau posibl i gwsmeriaid.

Fel eu prif bwynt cyswllt, rwy'n help a cefnogaeth cwsmeriaid portffolio yng Nghaerdydd a'r cymoedd cyfagos.

Mae gennyf dros 25 mlynedd o brofiad gweinyddu, a rwyf wedi bod yn gyflogedig gyda Banc Datblygu Cymru ers dros 8 mlynedd.