Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Janet Speck

Fy rôl fel Cynorthwyydd Portffolio yw helpu cwsmeriaid portffolio yng Nghaerdydd a'r cymoedd cyfagos. Fel eu prif bwynt cyswllt, rwy'n darparu help, cefnogaeth ac yn eu cyfeirio at y lle iawn er mwyn ychwanegu gwerth lle bynnag y bo modd.

Rwyf wedi bod yn gyflogedig gyda Banc Datblygu Cymru ers dros 8 mlynedd ac mae gennyf dros 25 mlynedd o brofiad gweinyddu. Rwyf bellach yn gyfrifol am bortffolio o gwsmeriaid sy'n darparu'r gwasanaeth gorau posibl i gwsmeriaid.