Jessica White

Rwy'n darparu benthyciadau o £1,000 i £50,000 i fusnesau ym Merthyr Tudful, RhCT, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot.

Rwyf wedi datblygu arbenigedd cryf ym maes rheoli cydberthnasau yn ogystal â datblygu busnes ac rwyf wedi canolbwyntio ar fusnesau masnachol a chanolradd, a rwyf gennyf y profiad a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i wneud penderfyniadau benthyca gwybodus i dyfu busnes llwyddiannus a phroffidiol.

Cyn ymuno â'r Banc Datblygu, bûm yn gweithio fel Rheolwr Perthynas Cynorthwyol gyda'r Allied Irish Bank. Fy rôl i oedd cynorthwyo'r Uwch Reolwr Cydberthnasau gyda cheisiadau credyd cwsmeriaid a oedd yn cynnwys cyllid anfonebau, allbrynu rheolwyr, cyllid asedau, caffaeliadau a benthyciadau er mwyn tyfu eu busnes a chefnogi eu taith i gyrraedd eu llawn botensial.