Jo Thomas

Ymunais â’r tîm portffolio yn 2008 ac mae gennyf gefndir hir mewn rolau sy’n wynebu cwsmeriaid, gan helpu i ddarparu cyllid dilynol i gleientiaid ar draws nifer o sectorau – o fwyd a diod i weithgynhyrchu a pheirianneg.

Gan weithio allan o’n swyddfa yng Nghaerdydd, rwy’n mwynhau gweithio gyda busnesau twf a bargeinion cyfalaf datblygu a ariennir gan ecwiti.

Mae gen i fwy na 14 mlynedd o brofiad o helpu busnesau drwy ddyled mesanîn a chyllid ecwiti, ac rwy’n cefnogi  rhai o’n cronfeydd buddsoddiant allweddol, gan gynnwys Cronfa Busnes Cymru, Cronfa Buddsoddiadau Hyblyg Cymru a Chronfa Olyniaeth Rheolaeth Cymru – gyda phrofiad arbennig mewn strwythuro bargeinion ecwiti ar gyfer yr olaf.

Gyda fy nghefndir mewn meithrin perthnasoedd cryf a pharhaol gyda’n cwsmeriaid a’u cefnogi gyda chyllid, gallaf eu helpu i dyfu ar bob cam o’u busnes.