Jo Thomas

Ymunais â'n tîm Portffolio yn 2008 ac 'rwyf wedi gweithio gyda busnesau ar draws ystod amrywiol o sectorau, o fwyd a diod i weithgynhyrchu a pheirianneg.

Rwyf wedi ennill llawer o brofiad ym maes cyllid dilynol ac mae hyn wedi fy ngalluogi i gefnogi ystod o strategaethau twf.

Ym mis Ebrill 2018 ymunais â'n tîm Buddsoddiadau Newydd. Rwy'n awyddus iawn i gydweithio'n agos â busnesau bach a chanolig eu maint ac i deilwra ein harian i'w helpu i gyflawni eu cynlluniau busnes.

Mae gweithio gyda thimau rheoli uchelgeisiol yn rhywbeth yr wyf yn edrych ymlaen ato yn fy rôl newydd.