Kabitah Begum

Rwy'n gweithio i helpu i ddatgloi potensial twf mewn busnesau yng Nghymru, a yr wyf yn angerddol dros gefnogi twf strategol mewn cwmnïau lleol.

Ymunais â'r cwmni yn 2018, ac rwy'n teimlo'n gyffrous ynghylch cefnogi busnesau lleol yng Nghymru i wireddu eu potensial.

Mae fy mhrofiad yn fy ngalluogi i ddarparu cefnogaeth wedi'i deilwra, sydd wedi'i anelu at dwf strategol hirdymor.

Rwyf yn gyfrifydd cymwys, ac mae gennyf gefndir ym maes cyllid corfforaethol, diwydrwydd dyladwy, modelu a SRhP; rydw i wedi gweithio gydag ystod o gleientiaid yn amrywio o BBaCh i gwmniau aml-wladol mawr, ar draws y rhan fwyaf o sectorau.

Cyn hynny, roeddwn yn gweithio yn PwC gyda'r Gwasanaethau Cyllid Corfforaethol a Thrafodol, ac yna fe symudais i rôl SRhP mewn busnes â chefnogaeth ecwiti preifat.