Keith Clements

Rwy’n gweithio gyda datblygwyr eiddo preswyl lleol i ddarparu cartrefi newydd y mae mawr eu hangen i bobl ledled Cymru. Rwy'n mwynhau gwylio datblygiadau tai yn tyfu o bapurau cynllunio, sylfeini i gartrefi newydd wedi'u cwblhau.

A minnau yn seiliedig yn ein swyddfa yn Wrecsam, rwy’n darparu cymorth i bobl sy’n byw yng ngogledd Cymru.

Cyn ymuno â Banc Datblygu, treuliais dros 20 mlynedd mewn bancio masnachol yn darparu cyllid i amrywiaeth o fusnesau. Yn fwyaf diweddar - bûm yn gweithio i Homes England am bum mlynedd, gan ddarparu cyllid adeiladu i adeiladwyr tai bach a chanolig.