Kelly Jones

Rwy'n rhoi cyngor ymarferol i'n cleientiaid, yn aml yn eu cyfeirio at sefydliadau fel Busnes Cymru i'w helpu i gyflawni eu huchelgais.

Rydw i'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd, ond Rydw i'n gweithio gyda busnesau ar hyd a lled Cymru.

Mae fy null gweithredu yn golygu fy mod yn gweithio'n agos iawn gyda chwsmeriaid ac rwy'n mwynhau gweithio gyda hwy er mwyn sicrhau'r cyfleoedd gorau ar gyfer twf iddynt. Mae gen i gwsmeriaid o bob math o sectorau busnes gwahanol.

Ers ymuno â'r cwmni yn 2008, rwyf wedi meithrin dealltwriaeth ddofn o'r broses fuddsoddi, ar ôl cynnal amrywiaeth o rolau cefnogi a monitro buddsoddiadau.