A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Mark Bowman

Rwy'n seiliedig yng Nghaerdydd, ac rwy'n gwneud buddsoddiadau mewn cwmnïau cyfnod cynnar, technoleg a rhai sydd â photensial cryf i dyfu yn y dyfodol. Yn ogystal â gwneud buddsoddiadau newydd, rwyf hefyd yn rheoli portffolio o gwmnïau sy'n datblygu ac yn masnacheiddio cynhyrchion a gwasanaethau technoleg newydd.

Ymunais â’r Banc Datblygu ym mis Ionawr 2020 gan ddod â dros 20 mlynedd o brofiad o drosglwyddo technoleg a buddsoddiad cyfalaf menter. Cyn hynny, bûm yn gweithio i gwmnïau rheoli cronfeydd yn Llundain a Birmingham lle gwnes fuddsoddiadau mewn cwmnïau technoleg cam cynnar. Cynorthwyais hefyd i sefydlu cronfa arloesi ym Mhrifysgol Abertawe a gyd-fuddsoddodd mewn cwmnïau deillio newydd cyffrous.