Mark Bowman

Rwyf yn rheoli portffolio o gwmnïau sy'n datblygu ac yn masnacheiddio cynhyrchion a gwasanaethau technoleg newydd, ac rwy'n gwneud buddsoddiadau mewn cwmnïau cyfnod cynnar, technoleg a rhai sydd â photensial cryf i dyfu yn y dyfodol.

Mae fy ngyrfa wedi canolbwyntio ar helpu cwmnïau ifanc, sy'n seiliedig ar dechnoleg sydd mewn sefyllfaoedd lle mae eu heiddo deallusol yn gryf.

Rwy'n seiliedig yng Nghaerdydd, a ymunais â’r Banc Datblygu ym mis Ionawr 2020 gan ddod â dros 20 mlynedd o brofiad o drosglwyddo technoleg a buddsoddiad cyfalaf menter.

Cyn hynny, bûm yn gweithio i gwmnïau rheoli cronfeydd yn Llundain a Birmingham lle gwnes fuddsoddiadau mewn cwmnïau technoleg cam cynnar.

Cynorthwyais i sefydlu cronfa arloesi ym Mhrifysgol Abertawe a gyd-fuddsoddodd mewn cwmnïau deillio newydd cyffrous.