Mark Halliday

Rwyf wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, ac rwy'n gweithio gyda chwmnïau ar draws Cymru.

Yn dilyn fy ngradd mewn cerddoriaeth o Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, cymhwysais fel cyfrifydd gyda KPMG, lle bûm yn gweithio ym maes archwilio marchnadoedd cenedlaethol am dair blynedd.

Ymunais â'r Banc Datblygu yn 2019.