Mark Halliday

Rwy'n gofalu am bortffolio o fuddsoddiadau ecwiti ar draws Cymru i'w helpu i gyflawni eu cynlluniau twf, sicrhau cyllid yn y dyfodol ac ychwanegu gwerth at eu busnes.

Rwyf wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, ac ymunais â'r Banc Datblygu yn 2019.

Yn dilyn fy ngradd mewn Cerddoriaeth o Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, cymhwysais fel cyfrifydd gyda KPMG, lle bûm yn gweithio ym maes archwilio marchnadoedd cenedlaethol am dair blynedd.