Nakeja Howell

Mae fy rôl yn cynnwys cefnogi a meithrin perthnasoedd gyda'n cwsmeriaid, tra'n cynorthwyo gyda'u benthyciadau presennol, a helpu gyda chyfleoedd am gyllid ariannu pellach.

Rwyf wedi ymuno â’n tîm portffolio yn ddiweddar, ac rwy’n gofalu am ein cwsmeriaid portffolio micro fenthyciadau sydd wedi’u lleoli ledled Cymru.

Dechreuais fy nhaith gyda Banc Datblygu Cymru yn 2018 yn ein hadran Cymorth i Brynu Cymru.

Yn dilyn hynny, ymunais â'n tîm Datblygu a Dadansoddi Busnes, lle cefais fy nghyflwyno i bob rhan o'r cwmni.