A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Nakeja Howell

Dechreuais fel Gweinyddydd Prosesu Data yng Nghaerdydd, lle byddwn yn prosesu ceisiadau ac yn cysylltu â chwsmeriaid a chyfreithwyr sy'n rhan o'r cynllun Cymorth i Brynu. Ar ôl chwe mis, symudais ymlaen at y tîm Dadansoddi Busnes, ac fy rôl bresennol yw'r Gweinyddydd Dadansoddi a Datblygu Data.

Gellid disgrifio fy rôl newydd fel rôl ranedig, am ei bod yn cynnwys cysylltiadau cwsmeriaid a dadansoddi data. O fewn yr agwedd sy'n wynebu'r cwsmer yn fy rôl, rwy'n gyfrifol am reoli ymholiadau sy'n dod i mewn drwy ein mewnflwch a'r llinell 0800. Rwy'n addysgu cwsmeriaid ynghylch sut y gallwn ni fel cwmni helpu, gan roi gwybodaeth am ein dewisiadau ariannu a'n canllawiau ar gyfer eu camau nesaf o ran ymgeisio.

Mae natur y rôl yn golygu fy mod yn gweithio gyda phob tîm yn y banc, gan gyfeirio ceisiadau a chwsmeriaid cymwys at y swyddogion buddsoddi perthnasol.

Mae ail ran fy rôl yn cynnwys cynorthwyo gyda dadansoddi data. Rwy'n cysylltu â'm cydweithwyr yn y tîm Busnes i greu adroddiadau ac archwiliadau ar gyfer yr holl dimau yn y cwmni. Mae fy nghyfrifoldebau yn yr agwedd hon yn cynnwys sicrhau bod ein holl ddata a'n prosesau yn gywir ac yn effeithlon.