A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Natalie Britton

Mae gen i brofiad blaenorol fel trawsgludydd lle bûm yn delio â phrynu a gwerthu eiddo preswyl, a pharatoi / drafftio dogfennau cyfreithiol.

Yn 2016 enillais wobr Myfyriwr y Flwyddyn Cilex Lefel 3.