Natalie Britton

Rydw i'n darparu cefnogaeth i'n tîm datblygu eiddo, ac yn edrych ar ôl nifer o gytundebau datblygu byw, gan eu monitro o'r cyfnod cwblhau i ad-dalu.

Rwyf wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, mae gen i brofiad blaenorol fel trawsgludydd lle bûm yn delio â phrynu a gwerthu eiddo preswyl, a pharatoi / drafftio dogfennau cyfreithiol.

Yn 2016 enillais wobr Myfyriwr y Flwyddyn Cilex Lefel 3.