A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Nick Stork

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, gweithiais i Fanc Lloyds a HSBC mewn amrywiaeth o rolau gan ganolbwyntio ar fusnesau corfforaethol a BBaCh. Mae gen i brofiad o dros 15 mlynedd o ariannu busnesau ar sail ddomestig a rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys tair blynedd yn y maes trosoli corfforaethol.

'Rydw i wedi arfer ymdrin â busnesau ar lefel bwrdd ac edrychaf ymlaen at gynnig fy mhrofiad fel bod busnesau a thimau rheoli ar hyd a lled Cymru yn cael budd o hynny.

Rwy'n Gydymaith gyda Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr