Nick Stork

Rwy'n rheolwr cronfa yn ein tîm buddsoddiadau newydd. Rydyn ni'n canolbwyntio ar weithio gyda busnesau Cymru i strwythuro atebion ariannu pwrpasol i'w cefnogi yn ystod pob cam o'u twf.

Rydw i wedi arfer ymdrin â busnesau ar lefel bwrdd ac edrychaf ymlaen at gynnig fy mhrofiad fel bod busnesau a thimau rheoli ar hyd a lled Cymru yn cael budd o hynny.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, gweithiais i Fanc Lloyds a HSBC mewn amrywiaeth o rolau gan ganolbwyntio ar fusnesau corfforaethol a BBaCh.

Mae gen i brofiad o dros 15 mlynedd o ariannu busnesau ar sail ddomestig a rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys tair blynedd yn y maes trosoli corfforaethol.

Rwy'n Gydymaith gyda Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr.