A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Nicola Crocker

Mae gen i dros 20 mlynedd o brofiad mewn cyllid eiddo. Yn fy rôl i, rydw i'n darparu benthyciadau rhwng £250,000 a £4 miliwn i ddatblygwyr yn Ne Cymru. Gweithio gyda'r rhai sy'n adeiladu datblygiadau preswyl rydw i'n bennaf.

Mae ein gallu i ddarparu 100% o gostau datblygu - ar yr amod bod y rhain o fewn 65% o Werth Datblygu Gros - yn ein galluogi i fod yn fwy arloesol gyda'n cyllid datblygu.