Nicola Griffiths

Rwy'n rheoli nifer o'n buddsoddiadau ecwiti, gan gydweithio gydag ystod eang o gyfarwyddwyr anweithredol er mwyn cryfhau timau rheoli uchelgeisiol.

Mae gennyf dros 25 mlynedd o brofiad cyllid corfforaethol, rwyf wedi gweithio ar lefel bwrdd yn y sectorau gweithgynhyrchu, hamdden, nwyddau defnyddwyr a thechnoleg.

Ymunais â'r tîm buddsoddiadau newydd yn 2002, cyn symud i'n tîm portffolio.

Cyn hyn, treuliais 15 mlynedd gyda'r Bank of Scotland. I ddechrau, gan ganolbwyntio ar fenthyciadau, wedyn roeddwn yn cynghori ar ystod eang o drafodion corfforaethol, gan gynnwys caffaeliadau, pryniannau, cyfalaf datblygu a chyfnewidiadau.