A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Nicola Griffiths

Mae gennyf dros 25 mlynedd o brofiad cyllid corfforaethol, rwyf wedi gweithio ar lefel bwrdd yn y sectorau gweithgynhyrchu, hamdden, nwyddau defnyddwyr a thechnoleg.

Ymunais â'r tîm buddsoddiadau newydd yn 2002 cyn symud i'n tîm portffolio.

Cyn hyn, treuliais 15 mlynedd gyda'r Bank of Scotland. I ddechrau, gan ganolbwyntio ar fenthyciadau, wedyn roeddwn yn cynghori ar ystod eang o drafodion corfforaethol, gan gynnwys caffaeliadau, pryniannau, cyfalaf datblygu a chyfnewidiadau.