Rachel Miles

A minnau'n rheoli ein portffolio benthyciadau, rwy'n ymwybodol iawn o bwysigrwydd datblygu perthynas hirdymor effeithiol â busnesau.

Rwy'n credu bod ein cryfder fel cefnogwr hirdymor yn cyfuno ein harbenigedd buddsoddi gydag agwedd 'traed ar y ddaear.' Mae fy nhîm yn annog busnesau sefydledig i adeiladu ar eu llwyddiant gyda buddsoddiad pellach.

Yn gymwysedig drwy'r ACCA mae gennyf brofiad buddsoddi newydd a dilynol helaeth, wedi i mi ymuno â Banc Datblygu Cymru yn 2001.