Rhian Elston

Mae gennyf gyfrifoldeb cyffredinol dros ein gweithgareddau buddsoddi a rheoli portffolio yng Nghymru.

Mae fy nhimau'n cydweithio'n agos â busnesau i'w helpu i sicrhau'r arian sydd ei angen arnynt, gan gwmpasu ystod o ofynion a symiau buddsoddi.

Mae gen i hefyd dimau o reolwyr portffolio sy'n gallu darparu pwynt cyswllt penodol i'n cwsmeriaid. Rwy'n aelod o'r uwch dîm rheoli ar gyfer Banc Datblygu Cymru ac rwy'n eistedd ar y Pwyllgor Buddsoddi.

Mae gennyf dros ddegawd o brofiad buddsoddi yn y Banc Datblygu Cymru, fe ymunais â'r cwmni fel swyddog buddsoddi yn wreiddiol yn 2003 cyn symud ymlaen i swyddi uwch a rheolaethol.

Yn ystod y cyfnod hwn rwyf wedi meithrin hanes cryf o strwythuro buddsoddiadau busnesau bach mewn sawl sector, gan ddarparu rheolaeth ac arweinyddiaeth ar gyfer gweithrediadau a thimau buddsoddi.

Cefais fy enwebu fel Young Dealmaker of the Year gan y gymuned sy'n gwneud cytundebau lleol yn 2012. Rwyf wedi cael fy achredu gan yr ACIB, ac rwyf wedi gweithio ym maes ymchwil gwyddonol cyn ymuno â'r cwmni.