Rhodri Evans

Mae gen i dros ddeng mlynedd o brofiad ym maes arian cyllido busnesau bach a chefndir mewn bancio masnachol ar draws amrywiaeth eang o sectorau. Rwy'n gweithio yn ein swyddfeydd yng ngogledd Cymru gydag ystod o fusnesau ar hyd a lled canolbarth a gogledd Cymru.

Cyn ymuno â thîm Banc Datblygu Cymru, roeddwn i'n gweithio i HSBC am nifer o flynyddoedd yn rheoli portffolio o dros 200 o fusnesau ar hyd a lled y gogledd.

Rwy'n Aelod Cysylltiol o'r Sefydliad Bancio Siartredig. 'Rwyf hefyd wedi graddio mewn bancio a chyllid, a biodechnoleg.