Richard Easton

Rwy'n awyddus i weithio gyda yn ogystal â helpu busnesau yn ystod pob cam o'u twf yng nghymuned gorllewin Cymru.

A minnau wedi cael fy magu yng ngorllewin Cymru, mae gennyf ddealltwriaeth dda o'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu busnesau yn yr ardal.

Rwy'n gweithio yn ein swyddfeydd yng ngorllewin Cymru yn Llanelli.

Mae gen i brofiad o dros 15 mlynedd ym maes arian cyllido busnesau bach i ganolig ac mae gennyf gefndir mewn bancio masnachol a chorfforaethol ar draws amrywiaeth eang o sectorau.

Yn flaenorol, rwyf wedi bod mewn swyddi uwch gyda HSBC a Santander ac mae gennyf dros 31 mlynedd o brofiad yn y sector bancio ac rwy'n Aelod Cysylltiol o'r Sefydliad Bancwyr Siartredig.