A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Richard Easton

Rwy'n gweithio yn ein swyddfeydd yng Ngorllewin Cymru yn Llanelli. Mae gen i brofiad o dros 15 mlynedd ym maes arian cyllido busnesau bach i ganolig ac mae gennyf gefndir mewn bancio masnachol a chorfforaethol ar draws amrywiaeth eang o sectorau.

Yn flaenorol, rwyf wedi bod mewn swyddi uwch gyda HSBC a Santander ac mae gennyf dros 31 mlynedd o brofiad yn y sector bancio ac 'rwy'n Aelod Cysylltiol o'r Sefydliad Bancwyr Siartredig.

Rwy'n awyddus i weithio gyda yn ogystal â helpu busnesau yn ystod pob cam o'u twf yng nghymuned Gorllewin Cymru.