A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Roger Jeynes

Mae Roger Jeynes yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar Venture Capital Trust (Downing Three VCT plc), mae’n gadeirydd ar gwmni meddalwedd ZOO Digital ccc sydd wedi'i restru ar y Farchnad Fuddsoddi Amgen (a adwaenir fel AIM), mae'n gadeirydd datblygwr meddalwedd cymwysiadau symudol Mapway Limited, ac mae'n un o ymddiriedolwyr yr Elusen Lloyd Reason.

Roedd ei yrfa gynnar yn cynnwys nifer o rolau uwch dechnegol, marchnata a rheoli cyffredinol gydag IBM, EMC a Pyramid Technology yn y DU, yr Eidal ac UDA. Rhwng 1997 a 2006 roedd yn brif weithredwr Interregnum plc, y banc masnachol technoleg. Yn y rôl hon, rheolodd y defnydd o gyfalaf buddsoddi sylweddol mewn ystod eang o gwmnïau cyfnod cynnar, a bu'n gyfarwyddwr anweithredol ar fyrddau o fwy na dwsin o fuddsoddai gwmnïau. Mae hefyd wedi bod yn gyfarwyddwr ar dair Ymddiriedolaeth Menter Cyfalaf (YMC) arall: yr AIM Distribution Trust plc, Pennine AIM 6 VCT plc, a Downing Distribution VCT plc.

Ac yntau wedi graddio mewn mathemateg ym Mhrifysgol Sheffield ac yn Gymrawd o'r RSA, mae Roger yn ddeilydd tystysgrif mewn rheoli buddsoddiadau o IIMR, ac roedd yn Athro Ymarfer Rheoli ym Mhrifysgol Anglia Ruskin o 2008 - 2017.