Roger Jeynes

Mae Roger yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar gyfer Banc Datblygu Cymru ac mae’n aelod o’I Bwyllgor Buddsoddi.

Ar hyn o bryd mae hefyd yn gwasanaethu ar fyrddau Downing Three VCT plc a Charborough Capital Limited ac mae'n ymddiriedolwr elusen Sefydliad Lloyd Reason. Roedd gyrfa gynnar Roger yn cynnwys nifer o uwch rolau technegol, marchnata a rheoli cyffredinol yn IBM, EMC a Pyramid Technology yn y DU, yr Eidal ac UDA.

Rhwng 1997 a 2006 roedd yn brif Swyddog gweithredu Interregnum plc, banc masnachwyr technoleg. Yn y rôl hon bu’n rheoli’r broses o leoli cyfalaf buddsoddi sylweddol i amrywiaeth eang o gwmnïau cyfnod cynnar a rhai ar restr AIM, a gwasanaethodd ar fyrddau mwy na dwsin o gwmnïau y buddsoddwyd ynddynt a sawl ymddiriedolaeth cyfalaf menter (VCTs).

Yn raddedig mewn mathemateg o Brifysgol Sheffield ac yn Gymrawd yr RSA, mae Roger yn dal tystysgrif mewn rheoli buddsoddiadau gan IIMR, ac roedd yn Athro Ymarfer Rheolaeth ym Mhrifysgol Anglia Ruskin rhwng 2008 a 2017.