Roger Jeynes

Mae Roger Jeynes yn gyfarwyddwr anweithredol annibynnol ar Ymddiriedolaeth Cyfalaf Menter Rhestredig LSE (Downing Three VCT plc), yn gadeirydd cwmni meddalwedd Zoo Digital plc a restrir gan AIM, ac yn gadeirydd ar y datblygwr meddalwedd cymhwysiad symudol mxData Limited.

Mae hefyd yn cadeirio Bwrdd Ymgynghorol Real Wireless Limited. Roedd ei yrfa gynnar yn cynnwys nifer o uwch rolau technegol, marchnata a rheoli cyffredinol yn IBM, EMC a Pyramid Technology yn y DU, Yr Eidal ac UDA. O 1997 i 2006 ef oedd Prif Swyddog Gweithredu Interregnum plc, y banc masnachwyr technoleg.

Yn y rôl hon, llwyddodd i reoli dosbarthiad cyfalaf buddsoddiad sylweddol i amrywiaeth eang o gwmnïau cyfnod cynnar, ac fe wasanaethodd fel cyfarwyddwr anweithredol ar fyrddau mwy na dwsin o gwmnïau buddsoddi. Mae hefyd wedi bod yn gyfarwyddwr ar dri VCT arall: AIM Distribution Trust plc, Pennine AIM 6 VCT plc, a Downing Distribution VCT plc.

Graddiodd mewn Mathemateg ym Mhrifysgol Sheffield ac mae'n Gymrawd o'r RSA, ac mae gan Roger Dystysgrif mewn Rheoli Buddsoddiadau gan IIMR, ac mae'n Athro Ymweld Ymarfer Rheolaeth yn Ysgol Fusnes Ryngwladol Arglwydd Ashcroft, sef Prifysgol Anglia Ruskin.