Samantha Fransham

Rwy’n arwain ein trinwyr achosion wrth gefnogi ymgeiswyr sydd am gymryd rhan yn y cynllun, sy’n helpu’r rhai sy’n wynebu caledi ariannol sylweddol oherwydd materion diogelwch tân a allai fod yn effeithio ar eu heiddo.

Ers fy nyddiau cyntaf yn gweithio fel ariannwr mewn banc stryd fawr, rwyf wedi bod eisiau helpu pobl i wella eu harian a’u rhagolygon ariannol – wedi’r cyfan, pwy sydd ddim eisiau i’w harian fynd ymhellach?

Mae gen i gefndir hir mewn gwireddu breuddwydion pobl o ddydd i ddydd - boed hynny trwy brynu cartrefi neu eu cynghori ar gynnyrch ariannol. Rwyf hefyd wedi bod mewn rolau rheoli canghennau stryd fawr i dimau gweithredol blaenllaw, ac mae fy mhrofiadau wedi fy helpu i ffurfio'r person ydw i heddiw.