Stephen Elias

A minnau'n rhan o dîm portffolio sy'n gofalu am fusnesau sy'n seiliedig yng Nghymru, rwy'n mwynhau galluogi'r cwsmeriaid i dyfu, cyflawni eu cynlluniau a dod yn fwy llwyddiannus.

Wedi fy lleoli yng Nghaerdydd, rwy'n adeiladwr perthynas brwdfrydig gydag arbenigedd mewn buddsoddiadau newydd a dilynol.

Mae gen i yrfa 25 mlynedd sy'n canolbwyntio ar helpu busnesau bach a chanolig i ariannu eu cynlluniau twf.

Ymunais â Banc Datblygu Cymru o Fanc Barclays yn 2002, yn wreiddiol roeddwn wedi cael fy lleoli yng nghanolbarth Cymru ac mae hynny wedi rhoi persbectif rhanbarthol Cymreig cryf i mi.