A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Stephen Elias

Mae gen i yrfa 25 mlynedd sy'n canolbwyntio ar helpu busnesau bach a chanolig i ariannu eu cynlluniau twf.

Wedi fy lleoli yng Nghaerdydd, rwy'n adeiladwr perthynas brwdfrydig gydag arbenigedd mewn buddsoddiadau newydd a dilynol.

Ymunais â Banc Datblygu Cymru o Fanc Barclays yn 2002, yn wreiddiol roeddwn wedi cael fy lleoli yng Nghanolbarth Cymru ac mae hynny wedi rhoi persbectif rhanbarthol Cymreig cryf i mi.