Rydym yn dod â ffigurau cyllid a pherchnogion busnes blaenllaw ynghyd i rannu eu profiadau o fuddsoddi ecwiti. Cofrestrwch Nawr

Stewart Williams

Mae gen i dros 30 mlynedd o brofiad o weithio yn y farchnad fenter busnesau bach i ganolig, yn bennaf fel rheolwr perthynas.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, gweithiais i Barclays yn rheoli gwahanol bortffolios cleientiaid o wahanol feintiau ar draws amrywiaeth eang o sectorau. 

Cefais fy ngeni a fy magu yng Ngogledd Cymru, 'rwy'n gweithio gyda'n cwsmeriaid yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru.