A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Stewart Williams

Mae gen i dros 30 mlynedd o brofiad o weithio yn y farchnad fenter busnesau bach i ganolig, yn bennaf fel rheolwr perthynas.

Cyn ymuno â Banc Datblygu Cymru, gweithiais i Barclays yn rheoli gwahanol bortffolios cleientiaid o wahanol feintiau ar draws amrywiaeth eang o sectorau. 

Cefais fy ngeni a fy magu yng Ngogledd Cymru, 'rwy'n gweithio gyda'n cwsmeriaid yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru.