Tom Rook

Rwy'n gweithio gyda busnesau uchelgeisiol Cymru i helpu timau rheoli i nodi strategaethau sy'n gyrru gwerth cyfranddalwyr ac yn cefnogi cyflawni'r cynlluniau hynny.

Dechreuais fy ngyrfa yn PwC, gan gymhwyso fel cyfrifydd siartredig cyn symud at gwmni cynghori cyllid corfforaethol, gan gefnogi busnesau sy'n tyfu gyda strategaethau, buddsoddiadau a thrafodion corfforaethol.

Yn olaf, bûm yn gweithio mewn cwmni datblygu eiddo gyda chyfrifoldeb dros gyllid ariannu a rheolaeth ariannol datblygiadau eiddo. Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2020.

Astudiais Economeg ym Mhrifysgol Caerhirfryn ac yn Hong Kong, ac 'rwy'n siarad Cymraeg yn rhugl a Tsieinëeg sgyrsiol.