A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Tom Rook

Dechreuais fy ngyrfa yn PwC, gan gymhwyso fel cyfrifydd siartredig cyn symud at gwmni cynghori cyllid corfforaethol, gan gefnogi busnesau sy'n tyfu gyda strategaethau, buddsoddiadau a thrafodion corfforaethol. Yn olaf, bûm yn gweithio mewn cwmni datblygu eiddo gyda chyfrifoldeb dros gyllid ariannu a rheolaeth ariannol datblygiadau eiddo. Ymunais â Banc Datblygu Cymru yn 2020.

Astudiais Economeg ym Mhrifysgol Caerhirfryn ac yn Hong Kong, ac 'rwy'n siarad Cymraeg yn rhugl a Tsieinëeg sgyrsiol.