The Hours

Pan ddaeth yr adeilad drws nesaf ar gael roedd hyn yn ymddangos fel petai i fod i ddigwydd. Roedd gennym uchelgais ers tro i ehangu ac mae'r cymorth hwn wedi helpu i wireddu hynny.

Nicola Bickerton, Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Caffi The Hours yn Aberhonddu wedi ehangu diolch i micro fenthyciad gennym ni. O ganlyniad i fargen pum ffigwr, agorodd The Hours ddeli newydd yn yr adeilad drws nesaf.

Mae Siop Lyfrau The Hours wedi elwa o gael ein cefnogaeth ni o'r blaen a wnaeth eu galluogi i wneud gwelliannau i'w hail lawr gan ymestyn eu cynnig o lyfrau a rhoddion.