Gwiriwr Cymhwysedd

Dechrau eto

Allwn ni eich helpu chi?

Mae Banc Datblygu Cymru yma i helpu busnesau yng Nghymru i gael y cyllid sydd ei angen arnynt. Gwiriwch i weld a yw'ch busnes chi yn gymwys i wneud cais.

Ar hyn o bryd, mae JavaScript wedi'i analluogi gennych. Cliciwch "Dechreuwch" isod i sgrolio'n awtomatig i'r cam cyntaf. Cliciwch yr atebion perthnasol i'r cwestiynau i sgrolio'n awtomatig i'r cam nesaf ar ôl hynny. Gwasgwch "yn ôl" yn eich porwr ar unrhyw adeg i ddychwelyd i'r cam blaenorol.

Dechrau

Dim ond busnesau yng Nghymru y byddwn yn eu cefnogi gyda buddsoddiadau a benthyciadau ecwiti. Ydych chi'n chwilio am grant busnes?

Bydd angen i chi siarad â Busnes Cymru. I ddarganfod mwy o wybodaeth am grantiau, ewch i'w gwefan businesswales.gov.wales

A yw eich busnes yn seiliedig yng Nghymru?

Ydych chi'n fodlon ail-leoli?

Mae'n ddrwg gennym, dim ond busnesau yng Nghymru y gallwn eu cefnogi.

Os ydych chi'n fusnes yng Ngogledd Lloegr efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cyllid gan FW Captial. Darganfyddwch fwy.

A yw eich busnes yn gweithredu yn y sectorau canlynol?

Gamblo, Tybaco, Cynhyrchu Arfau a Bwledi neu unrhyw sectorau sy'n achosi effaith amgylcheddol neu sy'n foesegol neu'n foesol ddadleuol.

Mae'n ddrwg gennym, ni allwn gefnogi'r sectorau hyn.

A yw eich busnes yn fusnes bach a chanolig?

Dim problem gallwn gefnogi busnesau nad ydynt yn fusnesau bach a chanolig (busnesau cyf-canolig) gyda chyllid o £25,000 - £5 miliwn.
Gwnewch gais nawr neu cysylltwch â ni.

Ydych chi'n gwmni newydd, cyfnod cynnar neu sefydledig sy'n bwriadu datblygu a manteisio ar dechnoleg?

Gallwn gefnogi eich busnes gyda benthyciadau neu fuddsoddiad ecwiti o £50,000 i £2 miliwn
Gwnewch gais nawr neu darganfyddwch fwy.

A ydych chi'n ddatblygwr eiddo sy'n edrych ar ariannu prosiect yng Nghymru?

Gallwn eich cefnogi gyda benthyciadau hyd at £5 miliwn.
Gwnewch gais nawr neu darganfyddwch fwy.

Faint ydych chi ei angen?

Parhau

Mae'n swnio fel petae chi'n gymwys!
Y cam nesaf nawr yw dechrau ar eich cais.

Mae'n swnio fel petae chi'n gymwys!
Y cam nesaf nawr yw dechrau ar eich cais.

Dim problem. Os wnewch chi gysylltu â ni fe allwn drafod eich anghenion ymhellach.