A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Cysylltu â ni

Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdanom i ni a sut y gallwn helpu, cwblhewch y ffurflen isod a gallwn eich cysylltu gydag un o'n harbenigwyr ni.

 

Manylion cyswllt
Manylion y busnes
Neges
Polisi preifatrwydd

O dan y gyfraith diogelu data mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni am ragor o wybodaeth am ein cynnyrch neu ein gwasanaethau, credwn fod gennym ddiddordeb cyfreithlon o ran gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Dim ond i ymateb i'ch ymholiad y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. Am fwy o wybodaeth, gweler rhan dau o'n polisi preifatrwydd.

Trydydd parti

Rydym yn cydweithio'n agos â Busnes Cymru sy'n cynnig ystod o wasanaethau cymorth a chyngor i fusnesau yng Nghymru. Os ydych chi'n teimlo y gallech chi elwa o gael eu cymorth, byddwn yn trosglwyddo'ch manylion i'w gwasanaeth galw yn ôl os rhoddir eich caniatâd isod. Am fwy o fanylion gweler rhan tri o'n polisi preifatrwydd.