Prosesau ac amserlenni

Gweler isod grynodeb byr o'n prosesau a fydd yn dibynnu ar y math o gyllid sydd ei angen arnoch.

Ein proses

pc icon

Cam 1

Cwblhewch ein gwirydd cymhwyster mewn dim ond ychydig funudau.

press icon

Cam 2

Gwnewch gais ar-lein. Yna byddwn yn cysylltu â chi o fewn dau ddiwrnod gwaith i drafod y camau nesaf.

tick icon

Cam 3

Unwaith y bydd gennym bopeth sydd ei angen arnom, caiff eich cais ei adolygu ac fe wneir penderfyniad.

wallet icon

Cam 4

Os yw'n llwyddiannus ac mae'r holl ddogfennau yn eu lle, gellir trosglwyddo arian cyllido o fewn un diwrnod gwaith.

Ein hamserlenni


Bydd yr amser mae’n gymryd i ymateb i'ch cais yn dibynnu ar y math a faint o gyllid yr ydych ei angen. 

 

Math Yr amser penderfynu rydym ni'n ei anelo ato
Benthyciad trac cyflym hyd at £25,000 Penderfyniad o fewn dau ddiwrnod gwaith wedi i ni dderbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom
Benthyciadau hyd at £50,000 Penderfyniad o fewn saith diwrnod gwaith wedi i ni dderbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom
Benthyciadau dros £50,000 Penderfyniad o fewn 20 diwrnod gwaith wedi i ni dderbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom
Bargeinion ecwiti mwy, sy'n fwy cymhleth Penderfyniad o fewn 40 diwrnod gwaith wedi i ni dderbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom

 

Diwydrwydd dyladwy


Rydym yn prisio ein bargeinion ni yn seiliedig ar y risg cysylltiedig. Mae hyn yn golygu ein bod yn cynnal asesiad trylwyr o'r holl geisiadau buddsoddi. Rydym yn ystyried y farchnad rydych chi'n gweithredu ynddi yn ogystal â'ch tîm rheoli. Ar gyfer bargeinion buddsoddi mwy, sy'n fwy cymhleth, efallai y byddwn yn cysylltu â darparwyr diwydrwydd dyladwy allanol. 

Cymeradwyaeth

Unwaith y bydd diwydrwydd dyladwy wedi'i gwblhau a'i basio'n llwyddiannus, byddwn yn ystyried y buddsoddiad ar gyfer ei gymeradwyo. Rydym yn defnyddio proses gymeradwyo symlach sydd wedi ei theilwra i faint y buddsoddiad. Gwneir unrhyw benderfyniad buddsoddi mewn modd amserol gan benderfynwyr mewnol lleol sydd ag awdurdod dirprwyedig. 

Cwblhad cyfreithiol

Byddwn yn trefnu'r holl ddogfennau cyfreithiol angenrheidiol ac yn sicrhau bod yr arian cyllido ar gael. 

Ar ôl buddsoddi

Bydd un o aelodau ein tîm portffolio pwrpasol yn gweithio gyda chi i gefnogi'ch cynlluniau twf.