Caerffili: Ydych chi eisiau tyfu eich busnes?

Ydych chi eisiau tyfu eich busnes? Darganfyddwch sut y gallai benthyciad rhwng £1,000 a £100,000 gefnogi'ch busnes gan ein uwch swyddog buddsoddi Rhiannon Brewer ar 16 Tachwedd.

Bydd Rhiannon ar gael i ateb eich cwestiynau rhwng 9:30 a 15:00 yng Nghanolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen. Cewch gyfle i gyfarfod a thrafod y cynlluniau hyn gyda chynrychiolwyr o gyngor Caerffili.

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost at emily.wood@bancdatblygu.cymru  i archebu sesiwn 30 mun. Neu fel arall rhowch alwad iddi ar 029 2033 8110

Pwy sy'n dod

Rhiannon Brewer
Uwch Swyddog Buddsoddi