Cinio Siambr a Rhwydweithio yng Nghlwb Pêl-droed Lerpwl

Bydd Chris Dhenin, Swyddog Buddsoddi o'n tîm Buddsoddiadau Newydd, yn mynychu digwyddiad cinio a rhwydweithio a gynhelir gan Siambr Fasnach Gorllewin Swydd Gaer a Gogledd Cymru.

Fe'i cynhelir o fewn tir enwog Clwb Pêl-droed Lerpwl, - bydd y digwyddiad yn gyfle gwych i rwydweithio gydag eraill yn y gymuned fusnes. Dewch draw i glywed gan Chris sut y gall ein hamrywiaeth o opsiynau ariannu helpu busnesau sy'n seiliedig yng Nghymru yn barod neu sy'n cynllunio i symud yma dyfu a llwyddo.

I ddarganfod mwy am y digwyddiad ac i archebu tocynnau, cliciwch yma.

Pwy sy'n dod

chris dhenin
Swyddog Buddsoddi