A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Clwb Brecwast Caerdydd - Siaradwr Gwadd Ken Skates, y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Rydym yn falch o fod yn mynychu digwyddiad rhwydweithio Clwb Brecwast Caerdydd ar yr 16eg Ionawr, lle bydd Ken Skates, y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, yn siarad.

Dewch draw i gwrdd â rhai o'n tîm a chael gwybod am yr arian sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y digwyddiad ac i archebu tocynnau.

Pwy sy'n dod

Rhian Elston
Cyfarwyddwr Buddsoddi
Ruby Harcombe
Swyddog Buddsoddi