A oes angen cefnogaeth ar eich busnes yn ystod Cofid-19?. Ewch i'n hadran gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Cyllid ar gyfer arloesedd

Ymunwch â ni yn y digwyddiad brecwast hwn am ddim hwn i archwilio'r gwahanol opsiynau ariannu sydd ar gael ar gyfer busnesau arloesol yma yng Nghymru.

Byddwn yn siarad ochr yn ochr â chydweithwyr o NatWest, cwmni cyfrifeg William Ross a Jumpstart UK. Dilynir y gyfres hon o gyflwyniadau cyflym gyda Chwestiynau & Atebion a chyfle i rwydweithio. 

Pwy sy'n dod

Carl Griffiths
Rheolwr Cronfa Sbarduno Technoleg