Cymhorthfa busnes galw i mewn - Sir Fynwy

Ydych chi'n chwilio am arian cyllido i gefnogi eich anghenion busnes?

Ar ran Banc Datblygu Cymru, Cyngor Sir Fynwy a Busnes Cymru rydym yn cynnal cymhorthfa busnes galw heibio ar-lein rhwng 10:00 - 15:00 ar y dyddiad canlynol:

Dydd Mercher 14 Hydref 2020

Fel cynrychiolwyr lleol, rydym yn ymroddedig i sicrhau bod y busnesau rydyn ni'n gweithio â nhw yn sicrhau'r cyllid a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw i helpu gyda chostau dechrau neu i dyfu eich busnes presennol. 

Yn y sesiwn, gallwch ganfod mwy am y cymorth lleol sydd ar gael i'ch busnes gan y sefydliadau uchod. Gan weithio gyda'n gilydd gallwn ddarparu cyllid i ddechrau neu ehangu busnes, a’ch cefnogi gydag arian cyllido er mwyn prynu offer newydd neu hyd yn oed brynu busnes.

P'un a ydych chi'n fusnes sydd newydd ddechrau neu'n fusnes sy'n bodoli eisoes, siaradwch â ni am eich busnes a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

E-bostiwch Claire.vokes@bancdatblygu.cymru i archebu slot 20 mun os gwelwch yn dda.

Neu fel arall gallwch ei ffonio hi ar 02920 801728.

Digwyddiad

Cymhorthfa busnes galw i mewn

Dyddiad & amser

Dydd Mercher 14 Hydref 2020 rhwng 10:00 - 15:00

Lleoliad

Ar-lein trwy Microsoft Teams

Pwy sy'n dod

claire vokes
Swyddog Buddsoddi