Cymhorthfa galw heibio Sesiwn Ariannu

Ydych chi’n chwilio am gyllid i gefnogi anghenion eich busnes?

Mae Banc Datblygu Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal cymhorthfa galw heibio ‘Sesiwn ariannu’ rhwng 10pm a 3pm ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mawrth 20fed Tachwedd yng Nghanolfan Menter y Goleudy, Dafen, Llanelli SA14 8LQ 

Fel cynrychiolwyr lleol, maent yn ymroddedig i sicrhau bod y busnesau rydym yn gweithio gyda nhw yn sicrhau’r cyllid maent ei angen i helpu gyda chostau cychwyn neu i gefnogi twf

Yn y sesiwn, cewch ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael gan y Cyngor a’r micro-fenthyciadau o £1,000 i £50,000 sydd ar gael gan Fanc Datblygu Cymru. Gan weithio gyda’n gilydd, medrwn ddarparu cyllid i gychwyn neu ehangu busnes, gan eich cefnogi chi gyda chyllid er mwyn prynu offer newydd neu hyd yn oed i brynu busnes.

Os ydych yn fusnes newydd neu’n fusnes presennol, dewch i siarad gyda ni am eich busnes a’ch cynlluniau at y dyfodol.

Ebostiwch emily.wood@developmentbank.co.uk i drefnu sesiwn 30 munud neu fel arall medrwch ei ffonio ar 02920 338110.

Pwy sy'n dod

David Knight
Swyddog Buddsoddi