Llanelli

Map of Llanelli

Cyrraedd ein swyddfeydd yn Llanelli

Os ydych chi'n teithio ar y trên, mae Canolfan Fenter Y Goleudy yn daith fer mewn tacsi o'r orsaf drenau, sy'n bedair milltir a deg munud i ffwrdd.

Os ydych chi'n teithio mewn car, mae gennym ddigon o le parcio ar y safle. Gadewch yr M4 wrth gyffordd 48 a dilynwch yr A4138 tuag at Lanelli. Ewch yn syth ymlaen ar y gylchfan gyntaf a'r ail a chymerwch y ail allanfa ar y drydedd gylchfan i mewn i ystâd Ddiwydiannol Dafen. Cymerwch y tro cyntaf am Heol Aur ac mae'r Goleudy yn union o'ch blaen ar ben y bryn.

Ein cyfeiriad yw:- Banc Datblygu Cymru, Y Goleudy - Canolfan Menter Dafen, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 8LQ