Digwyddiad Cyfarfod y Prynwr CBSRhCT

Gwahoddir busnesau ar draws RhCT i ddigwyddiad Cwrdd â'r Prynwr am ddim yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant ar y 7fed o Chwefror.

Mae hwn yn gyfle i gyflenwyr lleol gwrdd ag adrannau caffael yn y sector gyhoeddus. Bydd y digwyddiad yn cynnwys llawer o wybodaeth hefyd am sut i ddechrau eich busnes eich hun, sut i ehangu a datblygu'ch gweithlu, a'r arian cyllido sydd ar gael ar gyfer eich busnes.

Dewch draw at ein stondin i gwrdd â Rhiannon Brewer ac Emily Wood o'n tîm micro-fenthyciadau, a cewch wybod am y cyllid hyblyg a gynigiwn i fusnesau sy'n dechrau o'r newydd a busnesau sefydledig yng Nghymru.

Pwy sy'n dod

Rhiannon Brewer
Uwch Swyddog Buddsoddi
Emily Wood
Swyddog Buddsoddi